FANDOM


Тоглоом маань 2009онд Umbrella сөнөсөнөөс

Resident Evil 5
[[[IMG]http://i1005.photobucket.com/albums/af179/Enerel1011/Residenevil5Wika.jpg[/IMG]|250px]]

Үндсэн хөгжүүлэгч

Capcom

Зохион бүтээгч

Jun Takeuchi (Ахлах Продюсер) Kenichi Ueda (Найруулагч) Masachika Kawata (Продюсер) Haruo Murata (Зохиолч)

Ангилал

Амьд үлдэхийг зорuх аймшиг(Survival Horror)

Тоглолт

Нэг Гарын , Mature 16+

хойш 6 жилийн дараах үйл ядвал гарна.Энэ үед

Крийс Рэдфийлд Bioterrorism Security Assessment

Alliance(B.S.A.A) гишүүн болсон байна. Био химийн

зэвсэг Африкад тарсан байх бөгөөд Крийс энэ л

газар луу ирэх болно. Энд ирж өөрийн шин

э хамтрагч Шэва Аломартай танилцах болно,Засвартай....

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.